ویزای شینگن

24سپتامبر/17
ویزای شینگن

ویزای شینگن توریستی

ویزای شینگن توریستی در مقالات پیشین گفتیم ویزای شینگن در 4 حالت A,B,C وD به تمامی اتباع کشورهای غیر عضو در معاهده شینگن اعطا می گردد . ویزای نوع A مخصوص توقف کوتاهRead More…