ویزای شینگن

16نوامبر/17
ویزای شینگن

نکات ضروری در ویزای شینگن

نکات ضروری در ویزای شینگن در سال های اخیر ، انجام برخی امور در ادارات دولتی و سایر نهاد های وابسته به یکی از کابوس های اربابان رجوع تبدیل شده است .Read More…

24سپتامبر/17
ویزای شینگن

ویزای شینگن توریستی

ویزای شینگن توریستی در مقالات پیشین گفتیم ویزای شینگن در 4 حالت A,B,C وD به تمامی اتباع کشورهای غیر عضو در معاهده شینگن اعطا می گردد . ویزای نوع A مخصوص توقف کوتاهRead More…